Чаа спортчу залды ажыткан

Чөөн-Хемчик кожууннуң Хорум-Даг сумузунда спортчу залды ажыткан. Суурнуң төөгүзүнде бир дугаар спортчу зал дээрзин хорум-дагжылар демдеглээн. Шынап-ла, чырык, делгем спортчу залдыг болуру сумунуң чурттакчыларының улуг күзели. Хорум-дагжыларның күзели бо хүннерде боттанган. 2019 чылда туттунуп эгелээн спортчу залды ажыглалче киирген.

Спортчу залдың тудуун кожууннуң бюджединден акшаландырып турган. Ооң ажыдыышкынынга тыв парламентиниң депутаттары, кожууннуң удуртукчулары болгаш хоочун спортчулар келген.

«Бо чырык, делгем спортчу залга суурнуң улуг-биче чону кээп, хостуг үезин эрттирер. Спортчу залдан чаңгыс эвес чемпион өзүп үнеринге бүзүрелдиг мен. Оон аңгыда чурттакчы чонну массалыг спортче хаара тударынга идиглиг» — деп, кожууннуң чагырыкчызы Алексей Тюлюш демдеглээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
«Кожуун хүннери» болур
Следующая запись
Чаа-Хөлде 80 ажыг тонна хөмүр-даш бар
Меню