Ча адыгжылары өөреникчилерниң чайгы Спартакиадазынга киржир

Бөгүн Елена Достай бодунуң өөреникчилери-биле Москваже ужупкан. Улаштыр Ростов-на Донуга чедир поездилеп чедер.

«Москва таварыштыр Ростов-на Донуже чоруур ужурга таварыштывыс. Чүге дизе чурттуң мурнуу талазының аэропорттары хааглыг.
Июнь 25-30 хүннеринде Ростов облазының Таганрог хоорайга XI чайгы Спартакиада болур. Ча адар аныяк спортчуларывыс шилилге маргылдааны эрткеш, Тываны төлээлээр эргени чаалап алган.
Ооң мурнунда чылдарда өөреникчилер Спартакиадазынга Сонамаа Куулар база Мерген-Херел Сарыглар тиилеп турган. Бо удаада өөреникчилеривиске спортчу чедиишкиннерни күзедим» — деп, Елена Достай бодунуң блогунда бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

#спорт

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Олимпийжи легендалар — уругларга
Следующая запись
Аныяк-өскен ортузунга спортту сайзырадыр дээш
Меню