Бүгү делегейниң телевидение хүнүнде Тываның журналистери спартакиаданы эрттирген

Чүгле телевидение журналистериниң байырлалын уткуштур  «Тува 24», «108 канал», «КТРК Тыва» телеканалдарның болгаш республиканың солун-сеткүүлдериниң командалары спортчу эстафетага киришкен. Командаларның кежигүннери шупту ковидке удур тарылганы эрткен. Росхереглелхайгаарал албан чериниң санитар-эпидемиологтуг негелделерин долузу-блие сагаан.

Корреспондентилер, операторлар, монтажер боттарының күжүн канат тырттарынга болгаш бут бөмбүүнге шенешкен түңнелинде, «Тува 24» телеканал бирги черни ээлээн. Ийиги черни «КТРК Тыва», үшкү черни парлалга ажылдакчылары ээлээн. А дөрткү черде «108 каналдың» чогаадыкчы коллективи болганын сагындыраал.

Бо чылын бир дугаар телевидение ажылдакчыларының профессионал байырлалын республиканың шупту тележурналистери эптиг-демниг демдеглээн.

Предыдущая запись
Кышкы үеде өрт айыылындан камгалал
Следующая запись
 Тере-Хөлде эът болбаазырадыр бүдүрүлге ажыттынган
Меню