Аныяктарны шыдыраа оюнунче хаара туткан

Республиканың школаларының ортузунга «Ак терге» шыдыраа турнириниң түңнел оюну эрткен. Ооң дугайында Тывада Шыдыраа федерациязының удуртукчузу Ренат Ооржак мынчаар тайылбырлаан.

«Ниитизи-биле республикаларның янзы-бүрү булуңнарындан 16 шыырак команда турнирге киришкен. Шыдыраа маргылдаазы Кызылдың Аныяктар ордузунга 2 хонук дургузунда үргүлчүлээн.

Турнирниң ажыдыышкынынга 1972 чылда эрткен «Ак тергениң» эң бир дугаар киржикчизи, ТР-ниң экс-чемпиону, шыдыраа тренери Владимир Бузыкаев келген. Оон аңгыда хүндүлүг шыдыраачывыс Каадыр-оол Бичелдей аныяк-өскен ортузунга шыдыраа маргылдаазын эрттирер оран-саваны хостап бергенинге четтиргенимни илереттим. Турнирни организастаарынга Спорт, Өөредилге яамылары идепкейлиг киришкен.
Тиилээн команда бүрүзү Сочи хоорайга болур бүгү Россия чергелиг «Ак терге» түңнел оюнга киржир эргени алыр» — деп, ол бодунуң блогунда бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Тывага самбо школазын ажыдар
Следующая запись
2022 чылда Тываның сайзыралынга хамаарыштыр
Меню