Аныяк-өскен ортузунга спортту сайзырадыр дээш

Хостуг хүрешке Россия чемпионадының иштинде Тыва Республикага спортту сайзырадыр база аныяк-өскенниң ортузунга кадык амыдыралды суртаалдаар сорулга-биле «Тыва Республиканың школаларынга спортчу демисел» деп эртем-практиктиг конференция болуп эрткен. Ону Тываның Чазаа Россияның Спортчу демисел федерациязының деткимчези-биле эрттирген.

Конференция үезинде Тывага спортчу демиселди сайзырадырының чугула айтырыгларын сайгарган. Эртен, июнь 25-те, Тыва биле Россияның Спортчу демисел федерациязы кады ажылдажылга дугайында керээге атты салыр.

«Хостуг хүрешке Россия чемпионады бистиң республикавыста болуп турары кайгамчык-тыр. Шак мындыг бедик деңнелдиг спортчу маргылдаалар аныяк-өскенниң кичээнгейин хаара тудары чугаажок. Мында келген ат-сураглыг мөгелер тыва оолдарга үлегер-чижек болур. Спортче уругларны чажындан хаара тудары күзенчиг. Спорт оолдарны корум-чурумга өөредир, аажы-чаңы шын хевирлеттинеринге дузалаар» — деп, хостуг хүрештиң аарыкчызы Аяс Баян «ТА»-ның корреспондентизинге чугаалаан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

#спорттыва #ЧемпионатРоссии #вольнаяборьба

Предыдущая запись
Ча адыгжылары өөреникчилерниң чайгы Спартакиадазынга киржир
Следующая запись
Определились полуфиналисты первого дня чемпионата России в Кызыле
Меню