ТывКУ-нуң тыныжы

Бо хүн чазактың аппарат хуралынга ТывКУ-нуң школачыларның часкы дыштанылгазының үезинде ажыл-чорудулгазының дугайында Евгений Монгуш илеткээн. Ооң чугаалааны-биле алырга, кожууннардан 200 ажыг школачыларны ЕГЭ-ге белеткээн. Ол-ла хүннерде университетке ажык эжиктер хүнүн эрттирген болгаш оон-даа өске ажылдарны чоруткан.
«ТывКУ-нуң «тыныжындан» дыка хөй чүүлдер хамааржыр. Быжыг билиглиг аныяк каадырларны белеткеп, республиканың хөгжүлдезинче хаара тудары база регионалдыг төлевилелдерже идепкейлиг киржири чугула. «Дүк» төлевилелин эгелээн-дир бис, ону боттандырарынга эртем езузу-биле кымның-биле кады чоруур бис. ИПСЭР езугаар ажылдаарынга аныяктарның, студентилерниң үлүг-хуузун киириштирери база кол. Кызылдың мэри хөй-ниити аргыжылгазын шиитпирлеп тургаш, аңаа хамаарылгалыг факультеттер-биле сырый ажылдаары чугула. Каадырларны студент үезинде-ле албан черлеринче хаара тудар ужурлуг.
Сайыт Роман Кажин-оол студентилер-биле черле сырый ажылдап турганын билир мен. Силер бо талазы-биле арга-дуржулгаңарны өске эш-өөрүңер-биле үлежириңерни күзеп тур мен » — деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.

#аппаратхуралы #тыва #караоол #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Электри айтырыы
Следующая запись
Уругларны изиг чем-биле халас чемгерери
Меню