ТывКУ-нуң төлевилели езугаар Шуй суурга таалың даараарынга мастер-классты эрттирген

«Социал дааранылга коворкингизи» төлевилелди ТывКУ-нуң башкызы Ольга Кендиван ажылдап кылган. Ук төлевилелди Аныяктар херээниң талазы-биле федералдыг агентилел деткээн болгаш, Бай-Тайга кожууннуң Шуй суурунга боттандырган.

Төлевилел езугаар ТывКУ-нуң студентилери Шуй школазының өөреникчилеринге «Национал хап таалыңны быжарының технологиязы» деп масстер-классты эрттирген.
«Таалың – ийи аңгы хөм хаптар, ону тыва чон ырак чер чоруурда аътка чүдүрүп алыр чораан. Ооң хемчээли 30 литр чеде бээр, бир таалыңга-ла 50 кг хире чүъктү суп болур» — деп, 2-ги курстуң студентизи Кристина Оюн тайылбырлаан.

Социал дааранылга коворкингизи 15 уругну хаара туткан. Мастер-класстың база бир организакчызы, төлевилелдиң удуртукчузу Алена Хертек уругларга таалыңны даараарының чажыттарынга өөреткен. Таалыңга ыдык демдээ, өңнери, угулзалары кол черни ээлээр деп, ол тайылбырлаан.

«Таалыңның хөмүн чиңге көвег-биле тудуштурар. Ооң аксын тускай илдиргелер дузазы-биле шарыыр. Амгы үеде эносумканы янзы-бүрү пөстерден даарап турар апарган. Чижээлээрге куртка брезентизи дээн ышкаш, оон аңгыда янзы-бүрү угулзаларны ажыглап турар» — деп, Алена Хертек чугаалаан.
Мастер-класс үезинде уруглар таалыңны езулуг тыва угулзалар-биле даарап өөренгеннер. Киржикчи бүрүзү таалыңын бодунуң онзагай аянынга таарыштыр даараан.

ТывКУ-нуң медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Идет набор в волонтерский корпус форума «Территория смыслов» в Подмосковье
Следующая запись
Как получить грант на развитие агротуризма?
Меню