ТывКУ-га тыва дыл декадазы: филфакка уран-чечен номчулга мөөрейи эрткен

✅ ТывКУ-нуң парлалга албанының дыңнатканы-биле алырга, «Чүрээм чүглээн бодалдарның сүүзүнү – шүлүктерде» деп уран-чечен номчулга мөөрейи республиканың күрүне университединиң филология факультединге Тыва дыл хүнүн уткуштур болуп эрткен. Мөөрей онлайн-хевирге организастаттынган. Аңаа филология факультединиң башкылары, студентилер болгаш Кызылдың башкы институдунуң төлээлери киришкен.

Киржикчилер янзы-бүрү тыва чогаалдарны шилээн. Оларның аразында сураглыг тыва чогаалчылар Александр Даржай, Черлиг-оол Куулар, Чооду Кара-Куске, Деспил-оол Санчы, Мария Кужугет, Эрик Донгак болгаш оон-даа өскелерниң чогаалдары кирген. Студентилерниң артисчи салым-чаяанын, аянныг номчулганы үре-түңнелдиг бараалгатканын организакчылар демдеглээн.
Филология факультениң үстүкү курсчулары Буян Ооржактың база Өлчей Ооржактың лириктиг номчулгазын дыңнакчылар магадаан. Ийиги курстуң студентизи Хүлер Чооду бодунуң чогаатканы «Болган болза…» деп шүлүүн аянныг номчаан.

Филология факультединиң бирги курсчузу Айдаана Ховалыг Александр Даржайның «Тыва дылым» деп шүлүүн онзагай бараалгаткаш, бирги черни ээлээн. Ийиги черге үшкү курстуң студентизи Аяна Байыр төлептиг болган. А үшкү черни дөрткү курстуң студентизи Инга Монгуш ээлээн. «Төрээн дылынга бердингени дээш» деп номинацияга Донжуп Доптан-оол төлептиг болган.

ТывКУ-нуң медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.
#тывадылхүнү #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
 10 дней до окончания приема заявлений на выплату школьникам
Следующая запись
 Россияның Президентизи Владимир Путин октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир ажыл хүнү эвес кылдыр чарлаан
Меню