ТывКУ-га  LINGUAQUIZ эрткен

Төрээн дылдар хүнүнге

Тываның күрүне университединиң дыңнадып турары-биле алырга, төрээн дылдар хүнүн уткуштур филология факультединиң студентилериниң аразынга «LinguaQuiz» деп интеллектуалдыг оюн эрткен. Филфактың эң-не ханы билиглиг бөлүү де пат дээш шупту 9 команда киришкен. Олар тыва, орус, англи, француз, немец, кыдат дылдарга культура, география, эртем, хөгжүм база кинога хамаарышкан айтырыгларга харыылап турган. Чидиг адааннажылгалыг оюн студентилерни сорук киирген. Киржикчилер эң-не солун айтырыглар хөгжүмнүг раунд үезинде таваржып турганын демдеглээн.

Солун оюннуң түңнелинде  «Overrated players» г АФ_308 3 куркомандазы тиилээн. Ийиги курсчуларның  «Илон Маск» командазы 3-кү черге төлептиг болган. А үшкү курсчуларның  «Black fire» командазы ийиги черни ээлээн. Тиилекчилерге белектерни база грамоталарны тывыскан.

#ТувГУ #филфак #квиз #студенты #иностранные_языки

Предыдущая запись
Тиилелгениң элчиннери
Следующая запись
Улусчу эгелээшкиннер чылында студентилерниң үлүг-хуузу
Меню