Тываның төлептиглери

705

Кызылдың Президентиниң кадеттер училищези өске школалар-биле бир дөмей сентябрь 1-ниң, Билиглер хүнүнүң, байырлыг чыскаалын эрттирген. Амгы берге үени барымдаалааш, чыскаалга доозукчу класстар болгаш бо чылын чаа кирген 5-ки классчы оолдар, 8-ки классчы уруглар киришкеннер.
Келир үениң камгалакчыларынга аразында эп-найыралдыг болурун, бот-боттарынга дузалажып, эки өөренирин училищениң удуртулгазындан аңгыда, бо чылгы доозукчу акы-угбалары база чагыг-сүмезин берген. Кадеттер чүгле шеригжи кадыг-шириин эвес шупту чүвеге дескизин бадыткап, чыылганнарга танцы-самын, боттарының чогаадып алган ырызын бараалгаттылар.
Байырлыг чыскаал ак-көк дээрже хейлиг шарларны ужудуп үндүрери-биле доозулган. Шар ужударда, чаңчыл езугаар уруг бүрүзү күзелин бодап алган. Кадетчилерниң күзели чуртунга төлептиг даянгыыш болуру, эки өөренири болбайн канчаар.

Предыдущая запись
Чаа дүрүмнер
Следующая запись
Дензен Салчак. Звезда студенческого ансамбля «Өлчей»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню