«Тывамедиабөлүк» Парлалга Бажыңы дыңнадып тур!

🙎‍♂👩‍🦰🙎‍♂Хүндүлүг чурттакчылар база аалчылар!

«Тываның аныяктары» болгаш «Сылдысчыгаш» солуннарның чаа үндүрүлгезин садып алырынче Силерни чаладывыс.
Өңнүг, чараш, эптиг хевирде солуннарны дараазында адрестерден садып ап болур:
📍Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, бажың 100;

📍Арбат шөлүнде тарадыкчылардан;

📍Калинина кудумчузунуң 3 г дугаар бажыңда «45» садыындан;

📍«Тывапечать» киоскилеринден;

📍 «Россияның Почтазы» АН-ның почта салбырларындан.

Реклама килдизинде 8-923-267-07-49 дугаарлыг соталыг телефон азы 8(39422)2-18-10 дугаарлыг ажылчын телефон таварыштыр харылзажып болур.

#тыванын_аныяктары #сылдысчыгаш_солуну

Предыдущая запись
Терроризму нет!
Следующая запись
«Мой проект – моей стране!»: до 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
Меню