Тывада «Социал хөмүр» губернатор төлевилели уламчылап турар

661

Тываның Баштыңының саналы-биле 2016 чылдан эгелеп, республикада 5 болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир сорулгалыг “Социал хөмүр” губератор төлевилели ажылдап турар. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге, одалга сезонунуң бүдүүзүнде, чылда бир катап 2 т. 142 кг. хөмүр ийикпе, азы 4,8 куб одаар ыяшты социал деткимче кылдыр бээри доктааттынган.
Тыва Республиканың Чазааның 2020 чылдың март 23-те «Социал хөмүр» төлевилел чорудуу-биле адрестиг дузаны көргүзериниң дугайында” доктаалда айыттынганы езугаар губернатор төлевилелиниң кол күүседикчизи Тыва Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы болур.
Төлевилел күүселдезин Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы кады боттандырып, адрестиг дуза алыкчыларының каттышкан даңзызын тургузуп бадыткааш, ону Одалга болгаш энергетика яамызынче дамчыдар.
2020 чылда төлевилел күүселдезинче республика бюджединде 13 147, 9 муң рубль көрдүнген. 17 кожууннардан база 2 хоорайдан (Кызыл база Ак-Довурак) дуза алыкчыларының даңзызын тургускан.
3085 өг-бүле хөмүрнү, 137 өг-бүле одаар ыяшты, ниитизи-биле 3222 өг-бүле даңзыда кирген.
Бо чылын «социал хөмүрнү» 2 чадага чорудар.
Бир дугаарында чедери берге болгаш ыраккы черлерде: Каа-Хем, Мөңгүн-Тайга, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Сүт-Хөл, Өвүр, Тес-Хем, Эрзин, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл, Улуг-Хем, Бии-Хем, Кызыл кожууннарда болгаш Ак-Довурак хоорайда 1971 өг-бүлелерни хандырар.
Ийиги чадазында арткан кожууннарда: Таңды, Чөөн-Хемчикте, Каа-Хем суурда, Кызыл хоорайда 1251 өг-бүле ачы-дузаны алыр.
Одалга болгаш энергетика яамызы амгы үеде 1971 өг-бүлеге дүжүрер хөмүр биле одаар ыяшты садып алырының ажылдарын чорудуп турар.
“Бо неделяда Кызыл, Каа-Хем, Тес-Хем, Эрзин база Улуг-Хем кожууннарже сөөртүлге эгелээн» — деп, ТР-ниң Одалга болгаш энергетика яамызы дыңнаткан.

Предыдущая запись
У семей, не обратившихся за выплатами 5000 и 10000 рублей, осталось 38 дней для подачи заявления
Следующая запись
«Тыва авиа» компанияның чаагай чаңчылы: «Школага белеткениринге дузалаш!»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню