Топтуг бүдүштүг кыс

Кызыл кожууннуң Ээрбек суурунда «Өг-бүле бүрүзүнде чаңгыстан эвээш эвес дээди эртемниг уруг» төлевилелдиң киржикчизи, 11-ги класстың доозукчузу Арияна Иргит-биле чугаалажып таныштым.
Арияна Иргит Кызыл хоорайга төрүттүнген. Азиймаа, Ян Иргиттерниң хеймер уруу. Бодундан улуг угбалыг. Авазы, ачазы уругларының аттарын тускай, чараш кылдыр адап алганнар. Улуг уруун Айырана, бичиизин Арияна дээр. Бот-боттарынга хөлчок дөмейлер. Ада-иези ажылдааш кээрге, чаптанчыг уруглары чаагай чемин болбаазырадып, кылып алган турарлар. Янзы-бүрү чемнер кылыры – оларның хоббизи.
— Арияна, өөредилге дугайында чугаалажыр бис бе? Школага кандыг мөөрейлер, конференцияларга киржип турдуң? Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга белеткелиң кандыгыл? Ооң соонда кайы өөредилге черинче дужаап кирип алыксаар сен?
— «Келир үеже базым» эртем-практиктиг конференцияга аңгы-аңгы эртемнерге киришкеш, тергиин черлерни ап, хүндүлел бижиктер-биле шаңнадып турган мен. Шылгалдаларга белеткелим бедик. Барнаул, Красноярск хоорайларга сургуул үелеримни эрттириксээр мен. Келир үемде башкы азы эмчи болуксаар мен. Күзелдерим бүде бээринге идегелим улуг.
— Бодунга бүзүрээри дыка эки чүүл-дүр. Хостуг үеңде чүнү кылырынга ынак сен?
— Кыс кижиниң кылыр ажылдары хүнзедир-даа кылырга, төнмес болгай. Бичиивистен тура-ла, ажыл-агыйга өөренип, кежээ кыстар болуп өзүп орар бис. Угбам-биле бажың ажылын үлежип алгаш, ада-иевис келбээнде-ле, кылып кааптар бис. Ол дээш ававыс биске дыка чоргаарланыр. Өг-бүлевис-биле кежээки чараш хоорайны көрүп, агаарлаарынга хөлчок ынак бис.
— Школа дооскан эш-өөрүңге чүнү чугаалаксаардыр сен, Арияна?
— 11-ги классты доозуп, ада-ие, башкыларывыстан ырап чоруур үевис келген. Эштеримге шылгалдарны эки дужаап, боттарывыстың күзээнивис дээди эртем-билигни чедип ап, улуг чуртталгаже шын базымнарны кылырын күзедим. База бо айның 10-га дээр Бурган айын демдеглеп турган деп кижи бүрүзү билир боор. Ынчангаш сагыш-бодалыңарны арыглап, сеткилиңерден буянныг үүле-херекти кылып чорууруңарны кыйгырдым.

Алдынай СААЯ белеткээн.

Предыдущая запись
Вручение аттестатов в школах Тувы пройдут без праздничных мероприятий
Следующая запись
Онлайн-марафон «ЯМолодость» пройдет в День молодежи
Меню