Сагыш човангыр болгаш буянныг кижилерниң хүнү-биле!

Декабрь 5 — Россияда эки турачыларның хүнү. Бистиң республикавыста кижилерге буян кылып чоруур аныяктар хөй. Оларның аразында «Тываның буянныг чүректери», «Мээң найысылалым», «Аныяк Гвардия», «Юнармия», «Волонтержу рота» дээш оон-даа өске аныяктарның хөй-ниити организациялары бар. Бо хүннерде республиканың эки турачы аныяктары Москва хоорайда Бүгү-делегей чергелиг эки турачыларның шуулганында киржип турар.

Республиканың эки турачыларынга Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда мынчаар байыр чедирген:

— Эки турачылар дээрге шын сеткилинден кижилерге дуза кадып чоруур сагыш човаачал кижилер-дир. Олар деткимче болгаш кичээнгей херек апарган улуска чажам дивес дузалаар.
Коронавирус хамчыының үезинде бистиң республикавыста дыка хөй буянныг, амыдыралдың берге үелеринде холун сунуп чедип келиринге белен кайгамчыктыг кижилер барын бадыткааан. Шупту аңгы-аңгы мергежилдерниң, назы-харның кижилери, арга-дуржулгалыг эки турачылар болгаш чаа эгелеп чоруур кижилер херек апарган үелерде каттыжып, деткимчени көргүзүп турган.

Хүндүлүг эки турачылар база Тываның сагыш човангыр чурттакчылары! Силерге хүн бүрүзү солун болгаш чырык болуушкуннар-биле эртерин күзедим. Идепкейжи база салган сорулгаларыңарже чүткүлдүг болуңар. Бодуңарны көргүзүңер.
Ак сеткилдиг болгаш буянныг ажыл-ижиңер дээш четтирдим.

#волонтержулар #ховалыг #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Россияне из аварийных домов переезжают в благоустроенные квартиры
Следующая запись
Ажылгыр кижи кажан-даа түреңги чуртталгага келбес
Меню