«Россияның школачылар шимчээшкининиң» одуруунче идепкейжилер кирген

Сүт-Хөл кожууннуң школаларының өөреникчилерин «РШШ»-ниң одуруунче хүлээп алган. Уругларга ол сүрээденчиг болгаш улуг ужур-уткалыг хүн болганы чугаажок. Ук кожуундан ниитизи-биле 119 өөреникчи шимчээшкинниң кежигүннери болган. Ында Бора-Тайга, Алдан-Маадыр, Суг-Аксы, Кызыл-Тайга, Хөр-Тайга, Кара-Чыраа, Ак-Даш ортумак школалары кирген.

Активчилер РШШ-ниң ыдык ырын ырлап, хөглүг танцы флешмобун организастааннар. Уруглар, оолдарга РШШ-тиң Тывада салбырының удуртукчузу Буяна Артаева байыр чедиргеш, сүт-хөлчүлерниң эки ажылын демдеглээн.

«Уругларның хөй-ниити организациязының кежигүнү болуру дээрге-ле, бир дугаарында, организакчы, чогаадыкчы, бергелерден кортпас өңнүк-түр. Нарын байдалга таварышкан эш-өөрүнге дузазын көргүзер, бойдузун хумагалаар, төрээн чериниң патриотчузу болур. РШШ-тиң чаа кежигүннеринге хөй янзылыг солун амыдыралды, чедиишкиннерни, бедиктерни күзеп тур мен» — деп, ол чугаалаан.

#РДШ #РДШТыва #ДетиТувы #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Компании Тувы приглашают принять участие в проекте «Сделано в России»
Следующая запись
Хары угда 20 медальдыг чанып келгеннер
Меню