Хүргүлек — тиилекчи!

Улуг-Хем кожууннуң Аграр школа-интернадынга школачылар аразынга дроннарны башкарар талазы-биле бирги маргылдаа эрткен. Хемчегни өөреникчилерниң техниктиг эртемнерже сонуургалын оттуруп, чурагайлыг эртем-билигже хаара тудар сорулга-биле чоруткан.

Маргылдааның киржикчилерин 3 аңгы бөлүкке чарган. Ында 6-7 классчылар, 8-9 классчылар, 10-11 классчылар бар.
Ужар аппаратты тергиин хондурганы дээш Хайыракан ортумак школазының өөреникчизи Хүргүлек Айыыр-оол бирги черни алгаш, хүндүлел бижик-биле шаңнаткан. Оон аңгыда бөлүктер аайы-биле бирги черлерни Торгалыг ортумак школазындан Сергек Агыы, Ийи-Талдың аграр школа-интернадындан Эдиски Чамыян-Сүрүн тус-тузунда алган.

Предыдущая запись
Республика Тыва примет участие в организации форума «Сильные идеи для нового времени»
Следующая запись
Аржаанда ажылчын олуттар немежип турар
Меню