Дуза кадарынга ынак мен

Декабрь 3-түң хүнүнде Москваның «Манеж» Төп делгелге залынга #МЫВМЕСТЕ/бискадыбис Бүгү-делегей чергелиг шуулган эгелээн. Ында 40 ажыг чурттардан эки турачылар киржип келген. Шуулганда журналистер, блогерлер, социал бизнестиң төлээлери «Ниити сорулгалар дээш кады ажылдажылга» деп идеяны каттыштырган. Шуулган #мывместе акцияның идеяларын уламчылап, кыска үе дургузунда янзы-бүрү социал статустуң кижилерин чаңгыс демниг кылдыр демнештирген.

Киржикчилер РФ-тиң Чазак Даргазының оралакчызы Татьяна Голикова, РФ-тиң Президент Администрациязының удуртукчузу Сергей Кириенко, РФ-тиң культура яамызының сайыды Ольга Любимова, спорт сайыды Олег Матыцин болгаш оон-даа өскелер-биле ужурашкан. Сессияларга пандемия үезинде социал кады ажылдажылганың, өскүс уругларга хамаарышкан база фудшерингиниң сайзыралы дээн ышкаш чидиг айтырыгларны чугаалашкан.
Ол ышкаш шуулган үезинде #МЫВМЕСТЕ Премияның тиилекчилерин болгаш лауреаттарын номинациялар аайы-биле шаңнаан.

Бүгү-делегей чергелиг шуулганга Тывадан @adm_tuva @mger_tuva17, @volmedic_of_tuva, Кызыл крест, @molodezhkaonf, @tsur17_, @admintes_hem, @tuvsu_, @dmi.moya.stolica@dobrointuva аныяктарның хөй-ниити организацияларының төлээлери киришкенин сагындыраал.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Ажылгыр кижи кажан-даа түреңги чуртталгага келбес
Следующая запись
Туберкулезтан уругларны камгалаңар!
Меню