Чизениң эки турачылары

✅ Республиканың барык шупту булуңнарында чурттакчы чонну чизелээринге эки турачы аныяктар киржип турар. Оларның бирээзи – Баян Айслу. Ооң-биле «Тываның буянныг чүректери» аныяктар шимчээшкининиң активчилери чугаалашкан.
Аныяк эки турачы чон чизелээр ажылдың дугайында эш-өөрүнге сонуургадып, чизечи эки турачы кижиниң мурнунда салдынган сорулгаларны чугаалаан.

«Мен ТывКУ-нуң студентизи мен. Чурттакчы чонну чизезиниң үезинде хөй ажыл-чорудулгалыг төпте хамаатыларга анкета долдурарынга дузалажып тур мен. Шак мындыг масштабтыг хемчегниң киржикчизи болганымга өөрүүр-дүр мен. Бир эвес чизеде ам-даа киржип четтикпээн болзуңарза, күрүне ачы-дузазының порталы таварыштыр эртип ап болур силер» — деп, ол таныштырган.

Предыдущая запись
Чем помогают волонтеры?
Следующая запись
О пенсионном обеспечении самозанятых граждан
Меню