Чаагай чаңчылдар: тыва оюннар

Бии-Хем кожууннуң өөреникчилериниң аразынга тыва оюннарга тураскааткан мөөрей эрткен. Аңаа Аржаан школазының чыынды командазы идепкейлиг киришкен.

Ада-өгбелеривистиң чаагай чаңчылдарын сагып, тыва оюннар салгалдан салгалче дамчып, чоннуң уттундурбас оюннары бооп артып кааны үлегерлиг. Ол оюннар чаштарны, аныяктарны чуртталгага аваангыр-кашпагай, угаан-сарыылдыг болурунга ɵɵредип чоруурун кожууннуң тыва дыл башкылары демдеглээн.

Тыва оюннарывыс ам-даа читпээн. Ону салгалдан салгалче дамчытпышаан, ойнап чоруурувус дыка ɵɵрүнчүг. Ынчангаш бо үеде кол кичээнгейни тыва улустуң оюннарынче угландырырары – кол сорулга.

Предыдущая запись
Социал керээ: хой кыргылдазы
Следующая запись
Труд в родной деревне и в новом ФАПе приносит удовольствие
Меню