Чаңгыс аай күрүне шылгалдалары эгелээн

Бо хүн, май 26-да, бүгү чуртта чаңгыс аай күрүне шылгалдалары эгелээн. Кызылдың М. А. Бухтуев аттыг № 1 ортумак школазынга дугаары 2, 3, 4, 7, 9, 1 школаларындан ниитизи-биле 47 уруг химия эртеминге шылгалданы дужаап келген.

ЕГЭ-ниң киржикчилери школаның иштинде тургускан стендиден кым, кайы аудиторияга шылгалда эртерин көрүп алгаш, класстарже кирип турганнар. Эжик аксынга уругларның эъдиниң изиин хынаан. Аудиторияларже кирер мурнунда бүрүткелди эрткеш, демир-дес хынаар херексел-биле хыналданы эрткеннер. Олар чүгле паспорт, демир-үжүк, ижер суг, эмнер, программалаттынмаан калькуляторну ап болур.

Бо эртен ук школаның девискээринге эртенгиниң 9.00 шакта ЕГЭ-ниң киржикчилери болгаш оларны удуртуп келген башкылар чыглып келген.
Кызылдың дугаары 3 школазындан 24 доозукчуну башкызы Анита Допчут удуртуп келген. Бо чылын школаны 80 өөреникчи доозуп турар болгаш, оларның аразындан эмчи мергежилин шилип алган 24 өөреникчи химия эртеминге шылгалданы дужаап келгенин дыңнаткан.

База Кызылдың 16 дугаарлыг лицейинден 2 доозукчу башкызы-биле келген.
«Доозукчуларымның чуртталгазында бир-ле дугаар чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының хүнү келгени бо. Бир чылдың дургузунда шыырак белеткенгеннер. Шылгалда дужаарынга белен бис» — деп, башкызы Эмма Элбек чугаалаан.

Ам дараазында орус дылга ЕГЭ май 30-де болур.

#ЕГЭ #шылгалдалар #выпускники2022 #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Улуг-Хемде онлайн-бадылаашкын кидин түлүк чоруп турар
Следующая запись
«Про доброе дело говори смело». Волонтеры ТувГУ доставили собранную гуманитарную помощь в отделение Российского Красного Креста
Меню