Ажы-төлдүң амыдыралында адаларның киржилгези

Бии-Хем кожууннуң чанында Хөй-ниити чөвүлели «Харыысалгалыг ада – быжыг өг-бүлениң үндезини» төгерик столду эрттирген. Ук хемчегни бүгү Россияның Ада хүнүнге тураскаатканын сагындыраал.

Аңаа Бии-Хем кожууннуң Адалар чөвүлелениң даргазы Василий Маады өг-бүлеге, ниитилелге ада кижиниң ролюн чугаалап, аныяк-өскенни кижизидеринге адаларның чугула үлүг-хуузун сагындырган. Ол ышкаш төгерик столга өг-бүлениң езу-чаңчылдарының сайзыралын болгаш ону кадагалап арттырарын чугаалашкан.

Кожуун чагыргазының корум-чурум профилактиказының талазы-биле оралакчызы Карим Седиптиң дыңнатканы-биле алырга, Бии-Хем республикада база бир криминогенниг черлерниң бирээзи болган. Бо чылдың 8 айының дургузунда 7 өлүрүүшкүн болган.

Кем-херек үүлгедиишкинин кожууннуң девискээринге болдурбазы-биле, эр чонну корум-чурумну тудуп, ажы-төлдүң кижизидилгезинче кичээнгейни углаарын чагырыкчының хүлээлгезин күүседип турар Владимир Байыр-оол кыйгырган. Оон аңгыда берге байдалга таварышкан чаңгыс чер-чурттугларынга өмек-дөмек болуп, деткижип чурттаары чугула дээрзин айыткан.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#Тыва #Тува #Пий_Хем #Деньотца #СоветотцовТувы

Предыдущая запись
«Единая Россия» и #МЫВМЕСТЕ объединяются для помощи семьям мобилизованных
Следующая запись
Дайынчыларның өг-бүлезинге одаар ыяшты белеткээн
Меню