Аян-чорукче аъттаныр үе

Азиана Увангур, «Россияның школачылар шимчээшкининиң» Тывада координатору:

«Россияда июнь 1-ден тура, аныяктарның болгаш студентилерниң туризми эгелээн. Аян-чорукче эш-өөрү-биле азы чаңгыскурсчулары-биле аъттанып болур. А доктаар черлери — дээди өөредилге черлериниң хөй-ниити чуртталга бажыңнары болгаш кампустар. Программаның киржикчилеринге таарыштыр 450 ажыг турисчи, өөредиглиг болгаш культурлуг хемчеглерни ажылдап кылган. Сонуурганчыг-дыр бе?

Программаны канчаар ажыглап болурул?

✅ Дээди өөредилге чериниң хөй-ниити чуртталга бажыңынга азы кампуска хүннерни баш бурунгаар чагыдар.
✅Дээди өөредилге черинден бадыткалды алыр.
✅Орукче үнүп тургаш, регионнуң культуразы-биле таныжып, бот-сайзыраары чугула».

Оон-даа тодаргай медээни дараазында ссылкадан көрүп болур: https://студтуризм.рф

Предыдущая запись
Активисты «Добрые Сердца Тувы» помогли пенсионеру с домашними делами
Следующая запись
Дан старт Окружному студенческому трудовому путинному проекту «Камчатка-2022»
Меню