Аныяктарның чурагайлыг амыдыралынга деткимче

#Тыва_тайылбырлап_тур
#Объясняем_Тыва

Тываның Чурагайлыг хөгжүлде яамызының сайыды Аяс Бартан чуртта IT-адырның шалыпкын сайзыраарын хандырар хемчеглер дугайында бодунуң бодалын илереткен:

— РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде яамызының эгелээшкини Президентиниң деткимчезин алганынга өөрүп тур мен. Тываның IT-компаниялары улам сайзыраарынга орулга үндүрүүнден хостааны база хыналдаларны бөдүүнчүткени улуг идигни бээр. Олар боттарынга 3-тен хөй эвес хуулуг чээлилерни ап, чаа төлевилелдерни кылыр аргалыг болур. Чурагайлыг компанияларның эр ажылдакчыларынга шериг албан-хүлээлге эрттирер хуусаазын узадыр арганы берип турар. Ол ышкаш аныяк айтишниктер чиигелделиг ипотеканы ап болур. Шак мындыг хевирлиг чиигелделер смартфоннарга капсырылгалар, ада-чурттуң программа хандырылгаларын тестилээн, ажылдап кылган, боттандырган компанияларның ажылдакчыларынга хамааржырын демдеглээри чугула.
Тывада дыка хөй аныяктар IT-адырга сонуургалдыг деп билир мен. Ынчангаш күрүнениң деткимчези оларны ам-даа ханы сайгарылгалар кылырынче хаара тудары чугаажок.
Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
«Единая Россия» поможет подготовить план по поддержке экономики в условиях санкций
Следующая запись
«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию
Меню