Аныяк эртемденнер уругларга акцияны эрттирген

ТИГПИ-ниң аныяк эртемденнер чөвүлели бүгү делегейниң уруглар камгалалының хүнүн таварыштыр «Уруглар болгаш эртем» деп солун акцияны эрттирген.

Акцияның киржикчилери оюн хевиринге эртем-биле таныжып, ооң сорулгаларын билип алганнар. Оон аңгыда уруглар институттуң төөгүзү болгаш ында ажылдап турар эртемденнерни сонуургаан. «Тергиин угаанныг» интеллектуалдыг викторинага шупту идепкейлиг киришкен, чаштар айтырыгларга шын харыыларны тыпкан.

Улаштыр ада-иелер биле уруглар караоке-клубка ырлап танцылааш, «Эртем чаштарның көрүжү-биле» деп айтырыгга харыылааннар. Уругларның харыылары эртемденнерни бодандырып, боттарының ажыл-чорудулгазын өске талазындан көөр арганы тургускан.
Байырлал чурук мөөрейи-биле доозулган. Чаштар өңнүг карандаштар-биле боттарының күзелдерин, сорулгаларын, хуулгаазынныг бодалдарын чураан.
Акцияның шупту киржикчилеринге институттуң профэвилел организациязы чигирзиг белектерни тывыскан.

ТИГПИ-ниң медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Жители Тувы о Международном Дне защиты детей и мерах государственной поддержки
Следующая запись
Малчын аалдарда уругларның чурттап турар байдалын хынаар
Меню