Аныяк ажылдакчы

✅ Александр Оюн — Чеди-Хөл кожуунда спорт болгаш аныяктар херээниң талазы-биле специалист. Ол 23 харлыг. Бурятияның көдээ ажыл-агый академиязынга «реклама болгаш хөй-ниити-биле харылзаа» деп мергежилди чедип алган. Өг-бүлелиг, 1 уруглуг.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Кожууннарның аныяктары чыылган
Следующая запись
Чоон-Хемчикте аныяктар
Меню