«Алтай. Өзүлдениң базымнары» аныяктар чыыжының бүрүткели апрель 30-ге чедер

«Алтай. Өзүлдениң базымнары» аныяктар чыыжы бо чылдың май 29-тан июнь 3-ке чедир ам база бодунуң аалчыларын Ая хөлдүң эриинге уткуп алыр. Шуулганга муниципалдыг тургузугларның болгаш аныяктар шимчээшкиннериниң лидерлери, аныяктар төлевилелдериниң менеджерлери, шинчилел бөлүктериниң төлээлери, профессионал каттыжылгаларның база коммерцияга хамаарышпас организацияларның төлээлери киржир. Лидерлерниң назы-хары 18-тен 35 харга чедир. Киржикчилерни бо чылын 12 өөредиглиг шөлчүгештер манап турар.

Чыыштың болуп эртип турар чери Ая хөл амгы үеге дүүшкен инфраструктуралыг автономнуг шөлчүгеш болганы чугаажок. Ында делгелге комплекизи, өөредиглиг шөлдер, коворкинг-зоналар, йога кылырынга девискээр, спортчу шөл, чогаадыкчы ажылдарга девискээр, бассейн дээш оон-даа хөй чүүлдер чаңгыс девискээрниң иштинде кирип турар.

Чыыштың ажыл-ижинде «АТР-социал: Лидер-Команда-Ниитилел», «АТР-эргелеп-башкарары: Туризм-Бизнес-Күрүне», «АТР-күш-ажылчы: Күш-ажыл-Сайзырал-Кадрлар» деп адырларда янзы-бүрү темалар кирип турар.

Тыва Республикадан 2018 чылдан бээр аныяктар ук шуулганга идепкейлиг киржип келген. Бо чылын киржир аныяктарның төлевилелдерин «ТА»-ның арыннарынга чырыдары чугаажок. Ая хөлдүң эриинге дыка хөй чурттарның төлээлери боттарының арга-дуржулгазын солчур. Шуулган аныяктарның сагыш-сеткилинге чүгле эки сактыышкыннарны арттырган. Аңаа Россияның янзы-бүрү булуңнарындан, даштыкы чурттардан төлээлер келири онзагай. Шуулганга бүрүткел апрель 30-ге чедер.

Алена НАН-ХОО
Чуруктар «ТА»-ның архивинден.
#ЯАяАТР #АТРфорум #АТР2022 #АлтайТерриторияРазвития #путешествуйсебя #АТРфорум #АТуРист #МолодежьАлтая #АМ22 #АлтайМолодой

Предыдущая запись
Артыш МОНГУШ: «Россияның чурттакчылары – езулуг шын күш!»
Следующая запись
В Правительстве России прошло совещание о ходе строительства и ремонта на объектах образования. Как обстоят дела в Туве?
Меню