⚡Губернатор төлевилели: студентилерге стипендия

Россияның дээди өөредилге черлеринде тергии эки өөренип, тускай стипендияны өөредилге чылының 10 айларының дургузунда ап болур “Өг-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг” губернатор төлевилелиниң киржикчилери 30 студентилерни шилилге тодараткан. Шилилгени эрткен студент бүрүзү ай санында 4000 рубль түңнүг тускай стипендияны алыр.

Улуг-Хем кожуундан “Өг-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг” губернатор төлевилелиниң киржикчилери амгы үеде тергиин өөредилгелиг студентилер шилилге комиссиязының шиитпири-биле тускай стипендия алырынга төлептиг болганнар.

Анай-Кара Моңгуш – Шагаан-Арыг хоорайның гимназиязының доозукчузу, Кемеровонуң күрүне университединиң 6-гы курузунуң студентизи, “Эмнелге херээ” эртем, 5-ки курстуң шылгалдарын шупту тергиин демдекке дужааган.

Дайана Сандак – Шагаан-Арыг хоорайның № 1 школазының доозукчузу, Тываның күрүне университединиң 4-кү курузунуң студентизи, “Орус дыл болгаш литература башкызы” эртем, шылгалдаларны чүгле “5” демдектерге дужааган.

“Өг-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг” губернатор төлевилели 2014 чылдан боттанып эгелээнден бээр үеде 1500 оолдар, уруглар дээди өөредилге черлеринче өөренип кирер аргалыг болганнар.
Чурттуң дээди өөредилге черлеринде өөренип турар студентилерге тускай стипендия тыпсырының шилилге конкурузун «Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылдың декабрь 18-те №547 «Тыва Республиканың Баштыңының “Өг-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг” төлевилелди боттандырарының Чурумун доктаадырының дугайында” доктаалынга өскерилгелерни киирер дугайында” Тыва Республиканың Чазааның 2020 чылдың май 22-де № 227 доктаалының негелделери ёзугаар эрттирген.

#Губернатортөлевилели #Өг_бүлебүрүзүнгебирденэвээшэвесдээдиэртемнигуруг #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Президентинин деткимчези
Следующая запись
АКТИВИСТКА ПО ЖИЗНИ
Меню