Владислав Ховалыг: Россияда Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнү-биле!

Бо чылдың июнь 28-те чурттуң Президентизи июль 8-тиң хүнүн Россияда Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнү кылдыр доктааткан. Байырлалдың төөгүзүн алгаш көөр болза, ол 2008 чылда, Россияга Өг-бүле чылын чарлаанда, тывылган.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирген:

— Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, Силерни Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнү-биле сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен!
Бөгүн бо кайгамчык байырлалды күрүне чергелиг демдеглеп турар. Ол дугайында Айтыышкынга Россияның Президентизи Владимир Путин ат салган.
Өг-бүле – бо чуртталгада эң-не үнелиг чүүл, ынакшыл, билчилге, хүндүткелдиң болгаш деткимчениң дөзү. Тывада чаңчыл езугаар өг-бүле доңу быжыг. Мээң өг-бүлем – быжыг чөлеңгиижим, олар — эң-не чоок, үнелиг кижилерим.

Бо байырлал кижи бүрүзүнге бодунуң чоок кижилеринге, ада-иезинге, уруг-дарыынга кичээнгейни салыр чаагай чаңчыл болзун. Өг-бүлеңер быжыг болгаш төнчү чок аас-кежиктиг болзун.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Айдын Серен-оол: моя семья – мой оплот
Следующая запись
Общественники Тувы поздравили жителей республики с Днем семьи, любви и верности
Меню