Владислав Ховалыг маадырның чоок улузунга, өг-бүлезинге ханы кажыыдалды илереткен

Бо хонуктарда Украинада болуп турар тускай шериг операциязының үезинде, Тываның база бир эрес-дидим оглу маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган дугайында медээни алгаш, Тыва Чазактың Даргазы Владислав Ховалыг маадырның чоок улузунга, өг-бүлезинге ханы кажыыдалды илереткен:

Коргунчуг медээни аарышкы-биле дамчыдып тур мен, чонум.
Украинада болуп турар шериг операциязынга база бир чаңгыс чер-чурттуувус Арсен Орланович Чульдум хып дээн аныяк назынында хүлээлгезин күүседип тургаш, амы-тынындан маадырлыы-биле чарылган.

Ол школаны дооскаш, Амурнуң эмчи колледжизинче чедиишкинниг дужаап кирип алган. Ынчалза-даа бир дугаар курска өөренип тургаш, чуртталгаже көрүжү өскерлип, шериг албан-хүлээлгезин күүседир дугайында шиитпирни үндүрген.

Тыва Республиканың Чазааның өмүнээзинден Арсенниң ада-иезинге, чоок кижилеринге ханы кажыыдалды илередип, кады качыгдап тур бис. Арсенниң маадырлыг чоруу бистиң чүректеривиске кезээ-мөңгеде артар🙏

Предыдущая запись
Чурттакчы чоннуң материалдыг байдалын өөренип көрген
Следующая запись
Спорт кызагдаашкыннарга таварышса-даа, эки талалар база бар
Меню