Владислав Ховалыг: Амгы үеде дыка хөй кижилерни «оон ыңай чүү болурул?» деп айтырыг сонуургадып турар

#отчет_правительства

Апрель 17-ден эгелээш, Тываның чазак кежигүннери 2023 чылдың ажыл-чорудулгазын түңнеп, отчеттуг хуралдарны кылыр. Ол дугайында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Владислав Ховалыг, Тываның Баштыңы:

— Эртенден эгелээш, Тываның чазак кежигүннери 2023 чылдың ажыл-ижин түңнеп, отчеттуг хуралдарны эрттирер. Чүгле айтырыгларга бүгү талалыг харыылаар эвес, а келир үеже перспективтиг планнарны кылыр сорулганы салып тур мен. Кожууннар республиканың экономиктиг хөгжүлде яамызының удуртулгазы-биле боттарының девискээринге узун хуусаалыг хөгжүлдениң планнарын ажылдап кылган. Чаңгыс чер чурттугларының санал-бодалдарын дыңнаары чугула.

Президентиниң национал төлевилелдери, федералдыг болгаш республика чергелиг программаларның ачызында чедип алдынган түңнелдеривисти чон көрүп турар. Ол дээрге социал объектилерниң чаа тудуглары, капитал септелге болгаш албан черлериниң чаартылгалары, оруктарның база көвүрүглерниң реконстуркциязы болур. Амгы үеде дыка хөй кижилерни «оон ыңай чүү болурул?» деп айтырыг сонуургадып турар. Кожууннарны болгаш суурларны кандыг чаартылгалар манап турарыл.

Тываның парламентизи-биле ээлчег чок часкы сессияның хуралын апрель 23-те эрттирер деп дугуруштувус. Аңаа 2023 чылдың түңнелдерин илеткээр мен. Ону мээң социал четкилерде арыннарымга көргүзер.

Алена Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
В Кызыле функционируют новые маршруты
Следующая запись
Всероссийский онлайн-акции «Марафон доверия. 2024»
Меню