Владислав Ховалыг: Өг-бүлеңерге өөрүшкү-маңнайны күзедим!

Бөгүн бүгү делегейде Өг-бүле хүнүн демдеглеп турар. 1980 чылдарда КНО өг-бүле айтырыгларынче кичээнгейни салып эгелээн. А бир дугаарында өг-бүле хүнүн 1994 чылда эрттирген.

Россияда 2016 чылдар бээр «Чылдың өг-бүлези» мөөрей эртип турар. Ында «Хөй ажы-төлдүг өг-бүле», «Аныяк өг-бүле» «Көдээ черде өг-бүле», «Россияның алдын өг-бүлези» болгаш «Өг-бүле — ужур-чаңчылдарның кадагалакчызы» деп номинациялар кирген.

Өг-бүле хүнү-биле Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирген: — Өг-бүле дээрге кижиниң чуртталгазында эң-не кол чүүл-дүр. Делегейде өг-бүлени солуптар хире үнелиг чүве чок. Чоок кижилерим – өөм ишти Айлана, оолдарым Александр биле Владлан, кериннерим база уйнуктарым — мээң быжыг чөлеңгиижим, хей-аът киирип, чүглендирер кижилерим.
Ооң-биле чергелештир ол – улуг харыысалга-дыр, шынчы чорукту, бот-боттарының аразында харылзааны тудуп билири. Быжыг, аас-кежиктиг өг-бүле – республиканың келир үезиниң болгаш сайзырал-хөгжүлдезиниң үндезини.

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Силерниң өг-бүлеңерге кезээде хүндүткел, өөрүшкү, деткимче чоруурун сеткилим ханызындан күзедим. Өг-бүлеңер быжыг болуп, өөрүшкү-маңнай үзүлбес болзун! Бүгү делегейниң Өг-бүле хүнү-биле!

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
ОЛ – АНЫЯК ШҮЛҮКЧҮ
Следующая запись
Аас-кежиктиг аныяк өг-бүле
Меню