Вадим Чыкай: «Тываның социал-экономиктиг сайзыралынга улуг ужур-дузалыг»

РФ-тиң Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы Тываның Эрзин кожуунда Тастыгның литий чыдынын шиңгээдир талазы-биле аукционче чагыгларны хүлээп эгелээн. «Эльбрусстуң даг-руда комбинады» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелдиң тургусканы «Эльбрусметалл-Литий» компания чааскаан чагыгны кииргенин албан чери дыңнаткан.

Тускай шериг операциязының киржикчизи сержант Вадим Чыкай Тастыг чыдынында литий казып тывар бүдүрүлге дугайында санал-оналы-биле үлешкшен.

– Тастыг чыдынында литий казып тывар бүдүрүлге ажылдай бээр болза, республикага ажылчын олуттар ажыттынар. Баш бурунгаар санаашкыннардан алырга, 30 хире чылда чыдынны шиңгээдип турар үеде, компания аңгы-аңгы деңнелдиң бюджеттеринче үш чүс ажыг миллиард акшаны киирер. Оларның чартык кезии Тываның бюджединче шилчиириниң дугайында номчудум.

Хөй ажылчын олуттар ажыттынарга, чоннуң амыдырал-чуртталгазының деңнели база көдүрлүр. Тываның социал-экономиктиг сайзыралынга база улуг ужур-дузалыг.

Предыдущая запись
Чурук мөөрейиниң тиилекчизи
Следующая запись
Скоро в Кызыле!
Меню