В. Ховалыг Тожу кожуунда чаа көрүгнүң тудуун хынаан

ТР-ниң Баштыңы ажы-агыйжы сургакчылаашкын үезинде Тожу кожуунда чеде берген. Бир-ле дугаарында көвүрүг тудуун хынап четкен. Металл хандырыкчызының кошкак ажылының уржуундан көвүрүг тудуунуң доостур үези соңгаарлай берген. Ынчаза-даа май-1-ге чедир көвүрүгнү доозар хуусаа айыттынган. Чадаг кижилер апрель 7-ден эгелеп көвүрүгнү кежип болур апаар.

ШЫН

Предыдущая запись
Собственные доходы бюджета Тувы за два месяца выросли на 382 млн рублей
Следующая запись
Россия боду бодун хандыртынып шыдаар!
Меню