«Уран балды» мөөрейи эртип турар

623

Бо хүннерде ТАР-ның 100 чылынга болгаш Улуг Тиилелгениң 75 чылдаанынга тураскааткан «Уран балды» деп ыяштан оюп сиилбиир скульптура мөөрейи эгелээн. Ук мөөрейде республиканың янзы-бүрү хоорай-суурларындан 14 мастерлер киржип келген. Мөөрейниң негелдези езугаар олар 5 хонук дургузунда ажылын доозар ужурлуг. Ооң киржикчилеринге чазанырынга таарымчалыг чымчак ыяшты «Ойна» алдын-тывыш артели эккеп берип, ук хемчегни организастаарынга деткикчи болган. Уран-шеверлерниң мөөрейи ыяштан чазаныр езу-чаңчылды кадагалавышаан, чаа технологияларны ажыглаарынче угланган. Дараазында чылдарда ыяштан оюп сиилбиириниң регионнар аразында фестивалын эрттирери көрдүнген.
Мөөрейниң кол шилчип чоруур шаңналы болгаш ооң кол демдээ – алдын-биле чайырлаан балдыны белеткээн. Чыл санында аңаа тиилекчиниң адын сиилбип бижиир. Бо солун мөөрейни Тываның культура яамызы болгаш республиканың Алдан-Маадыр аттыг Национал музейи организастап турарын сагындыраал.
Артыш Донгак, «Уран балды» мөөрейниң киржикчизи: — Бо мөөрейге киржир дээш Чөөн-Хемчик кожуундан чедип келдим. Бодум Чадаананың дугаары 1 ортумак школазында чурулга башкызы мен. Ажылымның ады «Манаашкында ада», ону Улуг Тиилелгениң 75 чыл оюнга хамаарыштыр кылып эгеледим.
Артыш Монгуш, мөөрейниң киржикчизи: — Кызыл хоорайда «Тыва үндезин культура» төвүнде ажылдап турар мен. Ажылымның ады «Хамның самы». Ыяштан оюп сиилбиирде, баштай аңаа чуруп алгаш, оон чоорту чазап эгелээр. Ынчангаш маңаа база чогаадыкчы арга херек.
Мөөрейниң түңнелин сентябрь 15-те үндүрер дээрзин сагындыраал. Ынчан күзелдиг улус скульптура ажылдарын сонуургап көрүп, киржикчилерниң уран мергежилин үнелеп болур.
Мира КОНГУЛ-ООЛ

В. Шайфулинниң тырттырган чуруктары.

, , , , , , , , , , , , ,
Предыдущая запись
ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ
Следующая запись
Меню