Улус-чоннарның найыралы улам быжыксын!

✅ Хүндүлүг аныяк номчукчу! #Тыванын_аныяктары солуннуң сөөлгү үндүрүлгези чоннарның найыралынга тураскааттынганын сагындыраал. Солуннуң арыннарында чырыттынган аныяктарның амыдыралы кайы-даа үеде сонуурганчыг болуру чугаажок.

Тываның девискээринде 322 муң хире чурттакчының аразында янзы-­бүрү нацияның кижилери бар. Бистиң республикавыста орус, тыва, моол, узбек, көрей, кыдат, армян, грузин дээш оон-даа өске омак-сөөк чон шупту бир демниг, эптиг-найыралдыг, кожа-­хелбээ чурттап чоруурун билир бис.

Ынчангаш «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы интернационалчы өг-бүлелер-биле харылзажып, Тывада диаспораларның төлээлери-биле чугаалашкан.
Чаңгыс аай эп-сеткил каттыжылгазының хүнү-биле!

Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаңгыс чер-чурттугларын Чаңгыс аай эп-сеткил каттыжылгазының хүнү-биле байыр чедирген
Следующая запись
 Луиза и Темир: любовь не знает границ
Меню