Улуг-Хемниң идепкейлиг аныяк соңгукчулары

📍Улуг-Хем кожууннуң 166 дугаар соңгулда участогунда блогер-хайгааракчы Альберт Узун-оолдуң дыңнатканы-биле алырга, дүъшке чедир хамаатылар бөлүк-бөлүү-биле идепкейлиг бадылааннар. Оларның аразында аныяктар соңгулдаларга киржип, боттарының хамааты туружун илередип турарын ол демдеглээн.

#выборы2021 #Тыва #ТываГолосует

Предыдущая запись
Идепкейлиг аныяктар
Следующая запись
Аныяк блогерниң бирги бадылаашкыны
Меню