Улуг-Хемге күш-ажыл байырлалы бир онзагай эрткен

Улуг-Хем кожуунга Частың болгаш күш-ажылдың байырлалында автомашиналарның чыскаалын организастаан. Ону ЛУР болгаш ДУР-да тускай шериг операциязында киржип турар солдат оолдарга тураскааткан. Авточыскаалдың оруу: А.Т. Балган аттыг кожууннуң төп эмнелгези — Октябрь кудумчузу — долгандырыг оруу — Дружба кудумчузу — Улуг-Хем кудумчузу — Кызыл партизан кудумчузу — Б.К. Моңгул-оол аттыг стадион.

Республиканың девискээринде май 1-ниң чыскаалдары аңгы-аңгы темалар аайы-биле эртип турары онзагай.

Мира КОНГУЛ-ООЛ
#тыванын_аныяктары #май1 #частыңболгашкүшажылдыңбайырлалы #аныяктар

Предыдущая запись
Кожууннуң ажыл-ишчи чонунга алдар!
Следующая запись
Хову-Аксынга Май 1-ниң чыскаалы эрткен
Меню