Улуг-хемчилерниң демниг чоруу

Бо хүннерде Улуг-Хем кожууннуң удуртукчузу Буян Балбак 55-ки даг-адыгжы бригадазында мобилизация езугаар кыйгырткан чаңгыс чер-чурттугларынга ужурашкан.

Ол дайынчыларга дураннарны, коллиматорларны, дүне көөр херекселди болгаш эм-таң, чылыг хептерни дамчыткан.
«Ада-чуртунуң даалгазын күүсеткеш, онча-менди чанып кээрин дайынчыларга күзедим. Оон аңгыда мобилизация езугаар тускай шериг операциязынче аъттанган оолдарга херек чүүлдерни садарынга дузалажып, ачы-буянын чедирген чаңгыс чер-чурттугларывыска четтиргенимни илереттим» — деп, Буян Балбак бодунуң блогунда бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Юбилей студотрядов
Следующая запись
Участники Всероссийского форума студентов и специалистов СПО напишут «добрые письма» нашим военнослужащим
Меню