Улуг-хемчилер санал-оналын илереткен

Улуг-Хем кожуунга чазактың 2022 чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдери-биле ажылчын бөлүк таныштырылганы кылган.

Ажылчын бөлүктүң удуртукчузу Виталий Бартына-Сады республикада чедимчелиг көргүзүглерни кысказы-биле таныштырган.

Кадык камгалал адыры-биле 6 чаа объект туттунган. Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан, Арыг-Үзүү суурларында амбулаторлуг эмнелге черлерин тудуп дооскан.

«Өөредилге» национал төлевилел езугаар «Өөредилге системазында школаларның чаартылгазы» федералдыг программаның иштинде 27 школаны септээн. Оларның аразынче Шагаан-Арыгның 2 дугаар школазы болгаш Эйлиг-Хем ортумак школазы кирип турар.

Чуртталга-коммунал ажыл-агый адырын алырга, Шагаан-Арыг хоорайның чылыдылга системазын, суг хандырылгазын чаарткан.

2022 чылда губернатор төлевилелдери езугаар 35 объект туттунган. Улуг-Хем кожууннуң девискээринде алыр болза, Ийи-Талда «Эзирлер уязы» спортчу зал болгаш Чаатыда чаа көвүрүгнү ажыглалче киирген.

Чазак отчедунуң үезинде улуг-хемчилер санал-оналын чугаалап, аңгы-аңгы айтырыгларны көдүрбүшаан, ниитизи-биле деткимчениң сөстерин илереткеннер.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#отчет_правительства_тыва

Предыдущая запись
ТывКУ-нуң күш-культура болгаш спорт факультединиң студентизи, бодибилдер Юлиан Товуу Хакасияга эрткен мөөрейге киришкен
Следующая запись
Жителям Тувы вновь предстоит выбрать будущие объекты благоустройства
Меню