Улуг-хемчилер дайынчыларын чылыглаан

Улуг-Хем кожууннуң херээжен чону чуртта болуп турар долу эвес мобилизация аайы-биле кыйгыртканнарга болгаш тускай шериг операциязында киржип турар шеригжилерге идик-хеп, аъш-чем, эм-таң аймаан, акша чыылдазын чорудуп эгелээн.

Өл-шыкка алыспас идик-хеп чугула. Ынчангаш херээжен чон хөректээштерни, чүңден аргаан уктарны, чел уктарны аргып белеткеп турар. Эм-таң аймаанга, аргалыг болза, балыгланганда ажыглаар хан доктаадыр шарыглар, бирги эмчи дузазын бот-боттарынга-даа чедирип дузалажыптар чугула эмнерни четчелээри чугула бооп турар.

«Улуг-Хем» солуннуң дыңнадып турары-биле алырга, Эйлиг-Хем сумузунуң херээжен чону идепкейлии-биле чыглып алгаш, чуң уктарны аргып, хөректээштерни даарап турарлар. Сумузундан аъттанып турар оолдарын бүрүн белеткелин шупту демниг кылып, оларны үдеп турар. Хайыраканның чону дузаламчы кылыр агар санны айыткаш, чоннуң өргээн акшазын мөөңнеп чыггаш, даараныр, аргыыр материалдарны, эм-таңны четчелеп садып, аргаан-даараан дузаламчызын оолдарга кедиргеш, аъш-чеми-биле үдээн. Арткан сумуларның херээжен чону база үдеп турар оолдарынга дузазын көргүскен.

Предыдущая запись
Аяс Хунай-оол: «Благодаря принятым Правительством Тувы мерам по открытию завода по производству кирпича и ЖБИ наблюдается снижение цен на стройматериалы»
Следующая запись
Тыва дайынчылар аъттаныпкан
Меню