Улуг-Хем кожууннуң оттулар чүүл складында 42 тонна хөмүр-даш бар

Улуг-Хем кожууннуң чагыргазының дыңнадып турары-биле алырга, Шагаан-Арыг хоорайның оттулар чүүл складында 42 тонна хөмүр-даш курлавыры бар. Хөмүр-даштың 1 тоннада өртээ 3648 рубль.

Хоорай иштинге сөөртүрү 400 рубль. Оттулар чүүл склады дыштаныр хүннер болгаш дүъштеки чапсар чокка ажылдап турар.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Бис – чаңгыс чурт бис!
Следующая запись
Тува получит федеральную субсидию на развитие туристической инфраструктуры
Меню