Украинага тайбың чедип келир, а «сагыш човаачал» кижилер чокта, төрээн черивиске чиик болур

Росси Кужугет, эмчи:

«Дүвүренчиг үелерни эртип алыр дээш Украинадан көжүп чоруп турар улусту билип тур мен. Ынчалза-даа өске чурттарже дезип көже бергеш, тамчыктыг черге төрээн чурту дээш бар-ла шаа-биле алгыржып орар улусту билип шыдавас-тыр мен. Чүге олар Донбасска 8 чыл иштинде орус дылдыг чон геноцидке таваржып турда, ыыттавайн олурганнарыл? Чүге Россияга хамаарыштыр чүү-даа чүвени узуткаары, орус дылга хоруушкундан «өске бодалдыг» кижилерниң амы-тынынга чедеринге чедир, ыыттавазыл? Украинага тайбың чедип келир, а шак-ла ындыг чурту дээш «сагыш човаачал» кижилер чокта, төрээн черивиске чиик болур».
#ZаМир #ZаНаших #своихнебросаем

Предыдущая запись
«Единая Россия» зажгла Вечные огни в Мариуполе
Следующая запись
Айдана Ховалыг: «Правда за нашими военнослужащими»
Меню