Тыважа хөй ажыл-чорудулгалыг төптер хамаатыларны хүлээп эгелээн

Тывада Хөй ажыл-чорудулгалыг төптер август 6-дан эгелээш, хамаатыларны баш бурунгаар бижидилге езугаар хүлээп эгелээр. Баш бурунгаар бижидерде, «Мои документы» мобилдиг капсырылганы азы МФЦ-ниң mfcrt.ru деп адрестиг сайтызын ажыглап болур. Оон аңгыда +7(800)-200-33-96 дугаарлыг изиг шугум таварыштыр баш бурунгаар бижидилгени кылдырытып алыр арга бар.

Предыдущая запись
«Единая Россия» передала Минпросвещения реестр школ в регионах, нуждающихся в капремонте
Следующая запись
«Тува24» канал: сентябрь 1-де уруглар парта артынга олурар бе?
Меню