Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ТШО киржикчизи Каң-Демир Лопсан-Комбуга ужурашкан

Кожууннарынга ажыл-агыйжы сургакчылаашкын үезинде, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ТШО киржикчизи Каң-Демир Лопсан-Комбуга ужурашкан

Тускай шериг операциязының үезинде балыгланган эжин камгалап кааны «Малахов» теледамчыдылганың ачызында бүдүн чуртта билдингир апарган маадыр оол төрээн кожуунунда чурттап, ажылдап турар. Амгы үеде Шагаан-Арыгның өртчү кезээнде ажылдап турар оол Россияның Онза байдалдар яамызының дээди өөредилге черинче дужаап кирип алыр планныг. Каң-Демирниң башкызы Людмила Борисовна Данжалованың чугаазы-биле алырга, ол хостуг үезинде төрээн школазынга келгеш, эрес-дидим чоруктуң кичээлдерин эрттирип, школачыларның патриотчу кижизидилгезинде киржип турар.
«Ындыг кызымак, күш-ажылга ынак база чүткүлдүг аныяк кижини деткиир херек. Каң-Демирни шылгалдаларга белеткеп, дээди өөредилге черинче дужаап киреринге деткимчени көргүзер даалганы республиканың өөредилге яамызынга бердим» – деп, Тываның Баштыңы дыңнаткан.

Бөгүн Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик база Сүт-Хөл кожууннарда ажыл-агый аайы-биле чоруп турар. Ол тудуг объектилерин хынап, часкы хову ажылдарынче кирген араттар-биле ужуражып турар. Республика Баштыңы ол чорааш, тус черлерниң чурттакчылары-биле ужуражып, берге айтырыгларлыг участоктарга барып чедер.

Тыва Чазак

Предыдущая запись
Демнигде куштуг — тепкииштигде быжыг!
Следующая запись
Уругларның чайгы дыштанылгазының хевирлери
Меню