Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг соңгулдага киришкен

Муниципалдыг Төлээлекчилер Хуралының депутаттарын болгаш республиканың парламентизинче 2 округтан депутаттарны шилиир соңгулданың бирги хүнүнде Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бадылаан. Ол бодунуң блогунда мынчаар бижээн:

«Чаңгыс чер-чурттугларым, арга-арыг өрттерин шыңгыы хыналдада алган мен. Хаттың күштелип турары-биле, медээлерни чаартып, күш-шыдалды, дериг-херекселди катап чаазы-биле бөлүглеп тур бис. Сырый каттыжылга болгаш чаңгыс эп-сеткил бойдустуң халавынга удур канчаар-даа аажок чугула.
Оон аңгыда бо хүннерде келир үениң оруун тодарадып алырынга эп-каттыжылга кончуг херек. Бо хүн, соңгулданың бирги хүнүнде, чаңчыл езугаар өөм ишти-биле бадылаашкынга кириштивис.
Республиканың соңгулда комиссиязының даргазы Орлан Дандар 8.00 шак турда, шупту 68 участок бергедээшкиннер чокка ажыттынганын бадыткады. Шупту участоктарда ковидке удур негелделерни сагаан.

Сентябрь 11-ге чедир Тываның 105 муң чурттакчызы республика болгаш муниципалдыг соңгулдаларга үнүн бээр. Кызылчылар Төлээлекчилер Хуралының чаа составын хевирлээр. Кандидаттар чидиг айтырыгларны айытпышаан, боттарының көрүжүн илереткен. Ону шиитпирлээр оруктарны сүмелээн. Ынчангаш соңгукчуларга тиилелгени күзеп тур мен. Эрге-чагырганың шупту адырларының сырый ажылындан чурттакчы чоннуң амыдыралының шынары экижиир болгай».

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#соңгулда_выборы

Предыдущая запись
332 наблюдателя работают на выборах в Туве
Следующая запись
Обнаружен нетронутый курган
Меню