Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаңгыс чер-чурттугларын Чаңгыс аай эп-сеткил каттыжылгазының хүнү-биле байыр чедирген

«Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, бүгү чоннарның байыралалы – Чаңгыс аай эп-сеткил каттыжылгазының хүнү-биле!
Чигзиниг чок, чүгле бир дем-биле кандыг-даа бергелерни ажып эртип шыдаар бис. Сеткилим ханызындан шуптуңарга кадыкшылды, тайбыңны болгаш Төрээн чуртувустуң чаагай чоруу дээш күш-ажылчы чедиишкиннерни күзедим» — деп, ол бодунуң блогунда бижээн.

Предыдущая запись
В России появятся молодежные лаборатории
Следующая запись
 Улус-чоннарның найыралы улам быжыксын!
Меню