Тываның Баштыңы чаңгыс чер-чурттугларынга Чаа чыл-биле байыр чедирген

💥 Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, бо хүн чаа чүс чылдың эргининде турар бис. Чаа-чаа айтырыгларны шиитпирлээри болгаш бурунгаар хөгжүлделиг ажылдаары — бистиң сорулгавыс. 2022 чылда тургузукчу ажыл-иживисти кады уламчылап, чедиишкиннерлиг болуп, боттарывыстың төлевилелдеривисти амыдыралга боттандырып шыдаар бис деп бүзүрээр мен.

Чаа үнген чыл кижи бүрүзүнге аас-кежиктиг, менди-чаагай болуп, чүгле өөрүшкүнү, эки өскерлиишкиннерни эккээр болзун! Быжыг кадыкшылды, оптимисчи чорукту, күзлдериңер бүдерин база ажыл-херээңерге, эгелээшкиннериңерге чедиишкинни күзеп тур мен.

Предыдущая запись
Родилась после боя курантов
Следующая запись
Уругларының ынак авазы
Меню