Тывага база Моолга «Шериг ралли» делегей оюннары эртер

Август 13-тен 19-ка чедир Россия биле Моол – хары угда ийи күрүнениң девискээринге Армейжи делегей оюннарының (Арми-2022) “Шериг ралли” делегей чергелиг маргылдаазы болуп эртер.
Белоруссияның, Узбекистанның, Моолдуң база Россияның командаларында шериг албанныглар маргылдаага киржир.
Август 13-те Улаангом хоорайга (Моол) маргылдааны байырлыы-биле ажыдар.
Белоруссияның, Узбекистанның, Моолдуң база Россияның чепсектиг күштериниң дөрт командазы, «КамАЗ» база «Урал» заводтар командаларының чолаачылары “Шериг ралли” делегей маргылдаазының дугаарын тырттары-биле Тываның найысылалында чедип келген.
Маргылдааның киржикчилерин Төп шериг округунуң дагжы мото-адыгжы каттыжыышкынының девискээринге ак кадак, сүттүг шай-биле уткуп, армейжи оюннарның кол кезээ канчаар эрттерин, ооң оруунуң участоктарын таныштырып, маргылдааның эртер, белеткенир черин көргүскен.
4х4, 6х6 дугуйларлыг «КамАЗ» база «Урал» автомобильдер экипажы чеди хонук дургузунда бир муң ажыг орукта шаптараазыннарны ажып, отту часпайн адарынга дээш, дайынчы даалгаларны күүседир. Бо командалар шериг чолаачыларга чижилгени деткиир сорулга-биле конкурска зачеттан дашкаар киржир.

Тыва Чазак

Предыдущая запись
Отделения Почты России в Тыве изменят график работы в связи с празднованием Наадыма и Дня республики
Следующая запись
Цены в школу
Меню