Тыва Республика хүнүнге база Наадымга тураскааткан спортчу хемчеглерниң планы

Тыва Республиканың Спорт яамызы августуң 13 база 15 хүннеринде болуп эртер Республика хүнүнге база малчыннарның «Наадым-2022» байырлалынга тураскааткан спортчу хемчеглер планын дыңнаткан. Спортуң аңгы-аңгы хевирлеринге маргылдаалар август 13, 14 база 15 хүннеринде үргүлчүлээр. Эпидемиологтуг таарымчалыг байдал спортчу оюннарже көрүкчүлерни хаара тударынга эптиг.
Август 13-те, Наадым байырлалының хүнүнде, республиканың аът чарыжы, эр болгаш херээжен спортчулар аразынга республика марафону, хол бөмбүүнге чемпионат, ча адарынга мөөрейлер дээш, элээн каш спортчу хемчеглер эртер.
Эр болгаш херээжен ча адыкчыларның аразынга «Ча адар оюн: баг адар хевири» республика маргылдаазы Кызыл кожууннуң «Тос-Булак» деп черге болур. Маргылдаага киржир чагыгларны август 12-ге чедир хүлээп алыр, айтырыглар бар болза, бо телефоннарже долгаар: 8(39422) 2-94-84, 89233834181.
Байырлалдың ийиги хүнү – август 14-те, дуатлон-спринтиге маргылдаа, эр болгаш херээжен шыдыраачылар аразынга «Хөл-шыдыраага» республика маргылдаазы база 18 харга чедир аныяк мөгелерниң Тыва Республиканың бирги чери дээш тыва хүреш маргылдаазы болуп эртер. Малчыннарның Наадым-2022-ге тураскааткан аныяк мөгелер хүрежи август 14-те, 13.00 шакта Владимир Биче-оол аттыг стадионга эгелээр. Август 12-13 хүнүнде мөгелерниң бүрүткелин кылыр. Харылзажыр телефону: 8 (39422) 2-94-84.
Эр болгаш херээжен шыдыраачылар аразынга «Хөл-шыдыраага» республика маргылдаазы август 14-те дараазында адрестиг «Гроссмейстер» шахмат клувунга болуп эртер: Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, 5. Киржикчилерни август 11-ден 13-ке чедир чүгле чагыг езугаар бүрүткээр, ону бо телефоннарже дыңнадыр: 8-923-260-6603, 8(39422) 2-94-84.
Тыва Республика хүнүнде база Наадым байырлалында республиканың шыырак мөгелериниң хүрежин эрттирери чаагай чаңчыл. Маргылдаа август 15-те Владимир Биче-оол аттыг стадионга, 13.00 шакта эгелээр.
Шупту маргылдааларга хамаарыштыр айтырыгларны бо телефон дугаарынче долгааш, билип ап болур: 8(39422) 2-94-84.

Тыва Чазак

Предыдущая запись
Гибкие навыки
Следующая запись
Маадырның авазы – башкы
Меню