Тыва нацизм чок тайбың чуртталга дээш!

Бүгү Россияның автомаңнаашкынынга катчып, Тывадан «Тайбың! Күш-ажыл! Май! Нацизм чок тайбың чуртталга дээш!» деп кыйгырыглыг машинаны Кызылдың аныяктар парыгындан үдээн митинг болуп эрткен.
Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы, Улуг Тиилелге хүнү, Россияның Армиязын болгаш Донбассты деткээн хемчегге хөй-ниитижилер, хоочуннар, аныяктар шимчээшкиннериниң кежигүннери болгаш күзелдиг кижилер чыглып, «Россия дээш!», «Путин дээш!» «Бистиң дайынчыларывыс дээш!» деп демниг алгырып, холдарында туткан туктарын киискиткеннер.
«Бүгү Россияда чуртувустуң Президентизин болгаш Армиязын деткээн профэвилелдер акциязы эгелээн. Кандыг-даа бергелерге торулбайн, В.В. Путинниң эгелээшкиннеринге катчып тур бис!»-деп, ТР-ниң профэвилел федерациязының даргазы Галина Сюрюн чугаалаан.

Алдынай Саая.

Чуруктар Буян Ооржактың.

Предыдущая запись
Тыва эки турачы эмчилер албан-хүлээлгезин күүсеткеш, дедир чаныпканнар
Следующая запись
Чону-биле бир демниг
Меню